Wystawa Polacy w Lipawie w czerwcu na Łotwie | Instytut Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Wystawa „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” w czerwcu na Łotwie

Na kartach bogato ilustrowanej książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”, autor Marek Głuszko przedstawił wiele ciekawych, a często mało znanych wątków z historii Lipawy. Część z nich zostanie zaprezentowana na wystawie pod tym samym tytułem, będącej uzupełnieniem wydanej w 2018 r. przez Instytut „POLONIKA” publikacji.

Termin wydania książki nie był przypadkowy: w 2018 r. Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości, Łotwa zaś – 100. rocznicę proklamowania niepodległości. Po zakończeniu wojny to właśnie Lipawa przez 6 miesięcy pełniła funkcję tymczasowej stolicy państwa.

Wystawa ukazuje wkład mniejszości polskiej w rozwój gospodarczy zarówno Łotwy, jak i samej Lipawy – miasta szczególnie ważnego, gdyż pełniącego funkcję portu i węzła kolejowego. Polacy odegrali wręcz kluczową rolę w jego rozwoju, o czym przypomina książka Marka Głuszki oraz powstała na jej podstawie wystawa. Na 21 planszach zostały przedstawione sylwetki 12 osób szczególnie ważnych dla rozwoju Lipawy, samo miasto zaś zostało zilustrowane za pomocą wielkoformatowych wydruków archiwalnych pocztówek.

Wspólne dziedzictwo kulturowe obu krajów jest tematem rzadko podejmowanym w nauce i literaturze ­– mówi Magdalena Gutowska, szefowa programu Popularyzacja w Instytucie POLONIKA. – Za pomocą ciekawych materiałów ikonograficznych, głównie dokumentów archiwalnych, mamy możliwość cofnąć się w czasie i dotknąć dawnej Lipawy, a tym samym przybliżyć naszym odbiorcom ten niezwykle ważny i pasjonujący temat.

Wystawa została przygotowana w trzech językach: łotewskim, polskim i angielskim. Dotychczas była prezentowana:

  • od 26.06.2019 r. do 6.08.2019 r. ‒ przed katedrą pw. św. Józefa w Lipawie (Łotwa)
  • od 10.08.2019 r. do 30.08.2019 r. ‒ w Dyneburgu (Łotwa)

     

Wernisaż wystawy w Lipawie wraz ze spotkaniem autorskim wokół książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana” odbędą się 26 czerwca o godz. 16:00. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

 

Program wydarzenia:

26 czerwca 2019

16:00 Wernisaż wystawy „Polacy w Lipawie”

Katedra św. Józefa w Lipawie, ulica Rakstvežu 13

 

Spacer z Markiem Głuszko, autorem książki „Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana”

 

ok. 17:30 Spotkanie z Markiem Głuszko

Muzeum w Lipawie, prospekt Kūrmājas 16

 

Organizatorzy:

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze

 

Współorganizatorzy:

Miasto Lipawa

Biskup Lipawy Viktors Stulpins

Muzeum w Lipawie

 

Fotorelacja z wydarzenia