Dzieła Hansa Suessa von Kulmbach | Instytut Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Dzieła Hansa Suessa von Kulmbach

Od czwartku 27 września w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka - oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, można podziwiać dzieła znakomitego artysty epoki wczesnego renesansu Hansa Suessa von Kulmbach.

Ten działający w kręgu Albrechta Dürera ceniony malarz, grafik, iluminator kilkukrotnie wykonywał zlecenia dla Krakowa. Ekspozycja została zaaranżowana wokół wspaniałego cyklu Żywota św. Katarzyny Aleksandryjskiej – elementów ołtarza fundowanego najpewniej przez rodzinę Bonerów a przeznaczonego dla Bazyliki Mariackiej w Krakowie.

W roku 2016 zakończono konserwację tego wspaniałego dzieła sztuki. Podczas jej trwania przeprowadzone zostały zaawansowane badania dotyczące warsztatu malarskiego Hansa Suessa, a ich wyniki w interesujący sposób są zaprezentowane publiczności. Całość wzbogacona została fragmentami innych namalowanych dla Krakowa dzieł artysty: pozostałościami tryptyku maryjnego w klasztorze OO. Paulinów na Skałce (Ucieczka do Egiptu) i w Muzeum Książąt Czartoryskich (wizerunek św. Katarzyny Aleksandryjskiej), jak również nastawy ilustrującej historię św. Jana Ewangelisty (predella ze Zstąpieniem do grobu św. Jana Ewangelisty, Bazylika Mariacka) oraz obrazami niemieckich artystów realizujących zlecenia dla Krakowa: Michaela Lancza i Georga Pencza. Dopełnienie części malarskiej  wybitnymi dziełami warsztatów rzemieślniczych z Norymbergi pozwoliło kuratorom uwypuklić bliskie artystyczne i handlowe związki tychże miast na początku XVI wieku, a także ukazać świetność stolicy Królestwa Polskiego za panowania króla Zygmunta I Starego.

Wystawę uświetniają dwa cenne polonika: szkic do kwatery Męczeństwo filozofów z cyklu Żywota św. Katarzyny Aleksandryjskiej ze zbiorów Luwru oraz Męczeństwo św. Stanisława – projekt kwatery witraża  przechowywany w Kunsthalle w Bremie. Tę pierwszą i może jedyną okazję do zapoznania się z tymi dziełami w Polsce umożliwiło finansowe wsparcie Instytutu Polonika.

Wystawę i bogaty katalog przygotowali: Mirosław Kruk, Marek Walczak, Aleksandra Hola, Łukasz Sarnat, Aleksandra Kłaput. Ekspozycja będzie udostępniona publiczności do 27 stycznia 2019 roku.