"Polacy w Lipawie"- wystawa w Google Arts & Culture Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

"Polacy w Lipawie"- wystawa w Google Arts & Culture

Zapraszamy w wirtualną podróż śladami polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami kraju. Dzięki wystawom na platformie Google Arts & Culture zabytki i niezwykłe historie z nimi związane są na wyciągnięcie ręki.

Tym razem zapraszamy na Łotwę. Wystawa „Polacy w Lipawie. Polski rozdział w historii łotewskiego miasta” to opowieść o niemal nieznanej historii Polaków w tym portowym mieście.

Związki Lipawy z polską historią sięgają początku XVII w., kiedy to miasto stało się częścią Księstwa Kurlandzkiego, będącego od 1561 r. lennem Rzeczypospolitej. Do czasu rozbiorów Rzeczypospolitej (koniec XVIII w.) były to raczej relacje czysto formalne, wynikające ze zwierzchnictwa lennego polskich władców. Kolejni królowie na polskim tronie, począwszy od Zygmunta III w 1626 r., potwierdzali prawa i przywileje miejskie Lipawy. Za niezłomną i wierną postawę miasta w wojnie polsko-szwedzkiej król Jan Kazimierz przyznał Lipawie w 1659 r. prawo pobierania cła od obrotu towarowego w porcie, z kolei król August II w 1698 r. zatwierdził decyzję magistratu o rozbudowie portu. W XIX w. Polski nie było na mapach Europy, a wśród mieszkańców Lipawy do połowy tego wieku praktycznie nie było Polaków. Sytuacja zmieniła się w drugiej połowie XIX w. Po upadku stłumionego przez rosyjskie wojska powstania styczniowego w 1863 r., w ramach carskich represji wiele polskich rodzin – szczególnie z guberni litewskich – zostało zesłanych w głąb Imperium. Po odbyciu kary mieli zakaz powrotu do rodzinnych stron, osiedlali się zatem w sąsiadującej z litewskimi ziemiami guberni kurlandzkiej, w tym w Lipawie. Pod koniec XIX w. Lipawa stała się jednym z ważniejszych centrów handlowych Imperium Rosyjskiego. Tak się złożyło, że to polscy inżynierowie odegrali ogromną rolę w stworzeniu Lipawie warunków do tego bezprecedensowego rozwoju gospodarczego.

Wystawa jest dostępna na platformie Google Arts&Culture  (kliknij w link)