Audiobook "Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana" Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Audiobook "Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana"

Audiobook "Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana"

Lipawa to miasto portowe na kurlandzkim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Związki Lipawy z polską historią sięgają początku XVII w. Niestety, w polskiej historiografii brakuje publikacji prezentujących polskie dokonania w dziejach lipawskich. Autor, na podstawie własnych zbiorów i przeprowadzonych badań, przedstawia Polaków znanych i nieznanych, często już zapomnianych, którzy byli związani z Lipawą. Książka jest bogato ilustrowana materiałem archiwalnym i napisana w języku polskim i łotewskim.

Marek Głuszko autor publikacji Polacy w Lipawie – historia znana, nieznana, zapomniana otrzymał nagrodę „Przeglądu Wschodniego” w kategorii: „Popularyzacja problematyki wschodniej”.

  • 01 Wprowadzenie, Od Autora
  • 02 Rys historyczny
  • 03 Polacy w życiu społecznym Lipawy
  • 04 Z historii Polskiego konsulatu w Lipawie
  • 05 Szkolnictwo
  • 06 Polacy w życiu artystycznym Lipawy
  • 07 Polskimi śladami w Lipawie
  • 08 Zamiast posłowia, Minisłownik biograficzny Polaków związanych z Lipawą