Fill 1 Copy Created with Sketch.

POLONIKA. Diagnoza potrzeb - strategia działań" – sympozjum

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z pierwszego sympozjum zorganizowanego przez Instytut POLONIKA, które odbyło się 16‒18.10.2018. Jego celem było podsumowanie projektów dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą. Była to też okazja do przedstawienia samego Instytutu ‒ nowej instytucji dbającej o polskie dziedzictwo kulturowe.

 

Instytut zaprezentował również wyniki badań przeprowadzonych w czerwcu bieżącego roku, które ukazały poziom wiedzy i świadomości Polaków na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz pomogą wyznaczać kierunki działań w obszarze jego popularyzacji – zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i młodzieży.

Ideą tego trzydniowego sympozjum integrującego teoretyków i praktyków było wypracowanie wspólnej przestrzeni działania. Uzyskane w trakcie referatów i dyskusji materiały oraz konkluzje zostaną wykorzystane podczas dalszych działań Instytutu POLONIKA w zakresie ochrony, badania i popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego poza krajem.

Sympozjum „POLONIKA. Diagnoza potrzeb – strategia działań” było objęte honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patroni medialni: TVP Kultura, Program Pierwszy Polskiego Radia, Rzeczpospolita, Mówią Wieki, dzieje.pl.

Fot. Wojciech Grzędziński, Darek Golik