Fill 1 Copy Created with Sketch.

Spotkanie z twórcami wydania fototypicznego „Album Polonicum. Metryka nacji polskiej 1592-1745"

„Album Polonicum. Metryka nacji polskiej 1592-1745"  to dwutomowe, fototypiczne wydanie niezwykłych ksiąg będących świadectwem obecności polskich studentów na Uniwersytecie w Padwie.

28 maja 2019 roku w siedzibie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odbyło się spotkanie twórcami publikacji.

Więcej informacji o książce.

fot. Radosław Zawadzki

Lokalizacja
Spotkanie z twórcami wydania fototypicznego „Album Polonicum. Metryka nacji polskiej 1592-1745"
Archiwum Główne Akt Dawnych