Fill 1 Copy Created with Sketch.

Zwiastun - „Wieczny ogień”

„Wieczny ogień” to animowana baśń według Ramayany na podstawie malowideł Stefana Norblina zdobiących pałac maharadży w Jodhpurze w Indiach.

Film powstał w ramach projektu „Ożywiamy dziedzictwo” i nawiązuje do niezwykłej historii największego zbioru poloników w Azji i wybitnego przykładu sztuki pierwszej połowy XX wieku. W pałacu w Jodhpurze prowadzono prace konserwatorskie dzieł Norblina sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Grupą polskich konserwatorów kierował Józef Steciński.

Produkcja: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Reżyseria: Piotr Janowczyk

Tekst na motywach Ramajany: Krzysztof Chimkowski

Opieka merytoryczna: Agnieszka Kasprzak

Animacja: Damian Galiński

Udźwiękowienie: Studio Soundtropez

Głosów użyczyli

Rama: Jacek Rozenek

Sita: Olga Omeljaniec

Narrator: Miłogost Reczek