W alejkach cmentarza Łyczakowskiego Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Autor: Instytut POLONIKA
Rok wydania: 2020
Czas trwania: 1:27:26

W alejkach cmentarza Łyczakowskiego

Zapraszamy na spacer alejkami najstarszego cmentarza we Lwowie, podczas którego opowiemy o historii jego powstania.

Czy da się określić, ilu Polaków spoczywa na tej nekropolii? Którzy słynni ludzie kultury i sztuki zostali w tym miejscu pochowani? Jakie są najstarsze polskie gruby? Które pomniki i grobowce zasługują na szczególną uwagę ze względu na swoją wyjątkową wartość artystyczną?

W czasie rozmowy przybliżymy też prace konserwatorskie m.in. przy mauzoleum rodziny Barczewskich i kaplicy Krzyżanowskich. Prace te na terenie cmentarza Łyczakowskiego prowadzi Instytut Polonika wspólnie z konserwatorami zabytków.

Przewodnikiem po tej niezwykle ważnej dla Polaków nekropolii będzie Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Instytutu Polonika.