Instytut Polonika... od kuchni! Świętujemy 3. urodziny Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Autor: Instytut POLONIKA
Rok wydania: 2020
Czas trwania: 1:06:45

Instytut Polonika... od kuchni! Świętujemy 3. urodziny

Instytut POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku, jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, która realizuje swoje cele poprzez projekty naukowo-badawcze, konserwatorskie, informacyjne, edukacyjne i popularyzatorskie skupione w trzech programach strategicznych: BADANIA, OCHRONA i POPULARYZACJA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.  

Misją Instytutu POLONIKA jest:

  • Zachowanie dla przyszłych pokoleń materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju, rozumianego jako dziedzictwo dawnych ziem wschodnich wielonarodowej i wielokulturowej Rzeczypospolitej oraz migracji, emigracji i wychodźstwa, stanowiącego integralną część światowego dziedzictwa kulturowego. 
  • Budowanie w kraju i za granicą świadomości roli i znaczenia pozostającego poza krajem polskiego dziedzictwa kulturowego, rozumianego jako element kształtujący tożsamość narodową, budującego poczucie dumy i więzi z ojczyzną.
  • Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i jej dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza w krajach sąsiednich, sukcesorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.