Inflanty, jakich nie znacie Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą
Prawa autorskie: Instytut POLONIKA
Rok wydania: 2020
Czas trwania: 1:11:14

Inflanty, jakich nie znacie

W ramach czwartkowych kuluarowych rozmów o polonikach zapraszamy na spotkanie, a właściwie wycieczkę po dawnych Inflantach Polskich...

Podczas ostatniego "Czwartku na luzie" wyruszyliśmy szlakiem zapisków barona Gustawa Manteuffla – polskiego historyka, kulturoznawcy i etnologa, mecenasa polskiej kultury. Odkrywaliśmy tajemnice historycznych terenów Inflant Polskich i szukaliśmy wyjaśnienia, dlaczego przez dziesiątki lat tak bardzo fascynowały one badaczy. Jakie wydarzenia wiążą się z Inflantami? Jakie słynne postaci mieszkały na Inflantach i toczyły tutaj bitwy? Jakie ważne wydarzenia w historii Europy miały tutaj miejsce?

Nie zabrakło także informacji związanych z pierwszą edycją dwujęzyczną, łotewsko-polską, książki Inflanty Polskie, wydanej we wrześniu dzięki współpracy Ambasady RP na Łotwie, Narodowego Instytutu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika oraz wydawnictwa „Jumava”.

Gościem spotkania był Radosław Budzyński, historyk literatury polskiej i absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor rozprawy poświęconej zasłużonemu historykowi Gustawowi Manteufflowi. Pracował jako nauczyciel języka polskiego w Kazachstanie, Kirgistanie i na Ukrainie. Interesuje się polskim dziedzictwem kulturowym na północno-wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej, szczególnie na terenie dzisiejszej Łotwy.