Fill 1 Copy Created with Sketch.

Konserwator zabytków i jego supermoce

Dr Paweł Boliński to niezwykły konserwator. W rozmowie zdradza tajniki swojej pracy.

W ramach akcji #zostańwdomu spotkaliśmy się online z dr. Pawłem Bolińskim.

To niezwykły konserwator, który aktualnie pracuje przy freskach autorstwa Franciszka i Sebastiana Ecksteinów w dawnym kolegium oo. jezuitów we Lwowie. Prace te finansowane są ze środków Instytutu POLONIKA.

W rozmowie P. Boliński zdradził tajniki pracy konserwatora. Odpowiedział na pytania: Czy konserwator boi się wysokości? Czy spotkał miejsca, w których straszy? A także opowiedział o umiejętnościach, które trzeba mieć, by pracować w tym zawodzie oraz na czym ten zawód polega i jakie wyzwania z nim się wiążą.

Dr Paweł Boliński jest adiunktem na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz kierownikiem Pracowni Dokumentacji Konserwatorskiej Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jego pracownia jest jedyną w polskim szkolnictwie konserwatorskim placówką kompleksowo zajmującą się problematyką dokumentacji konserwatorskiej.

Rozmowę poprowadziła dr Magdalena Gutowska.

Rok wydania: 2020
Czas trwania: 1:22:22