Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kaplica Boimów we Lwowie w 3D!

Przedstawiamy efekt współpracy Instytutu Polonika z Lwowską Narodową Galerią Sztuki im. B. Woznyckiego (Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького) oraz Zarządem Ochrony Środowiska Historycznego Lwowskiej Rady Miejskiej (Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради).

Instytut Polonika wraz z partnerami z Ukrainy planuje w przyszłości przystąpić do remontu i konserwacji kaplicy Boimów. Powstała inwentaryzacja obiektu z dokumentacją 3D to pierwszy etap prac przedprojektowych.

Wykonawca: 3Deling

Prawa autorskie: Instytut Polonika
Rok wydania: 2020