Historia mówiona - wywiad z Kazimierzem Piotrem Zaleskim Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Historia mówiona - wywiad z Kazimierzem Piotrem Zaleskim

W ramach cyklu „Historia mówiona” prezentujemy nagrania obszernych rozmów z osobistościami życia artystyczno-kulturalnego związanych z polskim dziedzictwem kulturowym pozostającym poza granicami naszego kraju. 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Kazimierzem Piotrem Zaleskim, znanym we Francji jako Pierre Zaleski.

Urodził się 2 marca 1928 r. w Paryżu. Jest synem Zygmunta Lubicz-Zaleskiego i Marii z domu Zdziarskiej. W dzieciństwie spędzał wakacje w posiadłości rodzinnej w Polsce, gdzie zastał go wybuch wojny. Uniemożliwiło mu to powrót do rodziny we Francji. W czasie wojny uczęszczał na tajne komplety w warszawskich liceach, działał konspiracyjnie w Armii Krajowej i w partyzantce.

Do Francji powrócił w 1946 r. Studiował na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Paryskiego i w Instytucie Radu pod kierownictwem Ireny Joliot-Curie. Po studiach podjął pracę we francuskim komitecie do spraw energii atomowej (CEA). Pracował przy pierwszym francuskim reaktorze jądrowym ZOE zbudowanym w 1948 r.

Zaangażował się w badania z zakresu fizyki jądrowej. Był delegatem francuskim na konferencjach atomowych ONZ w Genewie. Zdobyte doświadczenie i szacunek wśród społeczności francuskiej zaowocowały podjęciem pracy dyplomatycznej, w ramach której pełnił funkcję doradcy ds. atomowych w ambasadzie francuskiej w Waszyngtonie. Był też konsultantem amerykańskich federalnych władz bezpieczeństwa atomowego NRC (Nuclear Regulation Commission) w Waszyngtonie. Podjął również działalność dydaktyczną, prowadząc zajęcia m.in. na uniwersytecie Paris IX Dauphine i w Massachusetts Institute of Technology.

Obecnie pełni obowiązki prezesa Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji, które zarządza Biblioteką Polską w Paryżu.

Za swoje dokonania został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez państwo francuskie – orderem narodowym Legii Honorowej.

Prawa autorskie: Instytut POLONIKA
Rok wydania: 2020
Czas trwania: 57:48