Fill 1 Copy Created with Sketch.

Historia mówiona – wywiad z hrabiną Marią z Potockich Reyową

W ramach cyklu "Historia mówiona" będziemy prezentować nagrania obszernych rozmów z osobistościami życia artystyczno-kulturalnego związanych z polskim dziedzictwem kulturowym pozostającym poza granicami naszego kraju. 

Zapraszamy do obejrzenia 1. części naszego wywiadu z hrabiną Marią Reyową.

Hrabina Maria z Potockich Reyowa herbu Pilawa urodziła się 22 października 1929 r. w Warszawie. Była córką hrabiego Romana Potockiego herbu Pilawa i księżniczki Anny Światopełk-Czetwertyńskiej herbu Pogoń Ruska. Dzieciństwo spędziła na Wołyniu we wsi Derażne.

Po drugiej wojnie światowej wyemigrowała z Polski do Francji. Tam w 1950 r. wyszła za mąż za dziedzica zamku w Montrésor ‒ Stanisława Werszowiec-Reya herbu Oksza, z którym miała czworo dzieci.

Dbając o utrzymanie zamku w Montrésor i zachowanie znajdujących się w nim licznych pamiątek narodowych, Maria Reyowa niezwykle przysłużyła się pielęgnowaniu pamięci o polskim dziedzictwie kulturowym za granicą. Zamek ten do dziś jest miejscem przechowywania wielu cennych polskich pamiątek historycznych, dzieł sztuki i archiwów.

Niestety, hrabina Maria z Potockich Reyowa nie doczekała publikacji wywiadu. Zmarła 15 sierpnia tego roku w Montrésor.

Prawa autorskie: Instytut POLONIKA
Rok wydania: 2020
Czas trwania: 58:16 (I odc.)