Fill 1 Copy Created with Sketch.

Badania poziomu wiedzy i świadomości Polaków na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Przedstawiamy część wyników badań przeprowadzonych w czerwcu 2018 roku. Ukazują one poziom wiedzy i świadomości Polaków na temat polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą oraz pomagają wyznaczać kierunki działań w obszarze jego popularyzacji – zarówno wśród dorosłych Polaków, jak i młodzieży.