Fill 1 Copy Created with Sketch.

Polskie Radio Jedynka: Polacy w Lipawie

Artykuł 15.07.2019

W audycji „Świat Kresów” gośćmi red. Krzysztofa Renika byli dyr. Instytutu POLONIKA Dorota Janiszewska-Jakubiak oraz Marek Głuszko, autor książki „Polacy w Lipawie. Historia znana, nieznana, zapomniana”.