Fill 1 Copy Created with Sketch.

Komisja konserwatorska na Litwie

Artykuł 31.07.2020

Polska pomaga w odnawianiu obiektów wspólnego dziedzictwa dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Komisja konserwatorska złożona z ekspertów i przedstawicieli Instytutu POLONIKA wizytowała kościoły na Litwie, w których prowadzone są prace konserwatorskie finansowane przez Instytut i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.