Fill 1 Copy Created with Sketch.

Polskie Radio Jedynka: Sympozjum POLONIKA „Diagnoza potrzeb - strategia działań"

W zeszłym tygodniu w Warszawie odbyło się Sympozjum POLONIKA "Diagnoza potrzeb - strategia działań". O propagowaniu wiedzy oraz o dbaniu o polskie dziedzictwo kulturowe opowiadają dr Magdalena Gutowska, Piotr Jamski i Piotr Ługowski z Instytutu POLONIKA. (Polskie Radio Jedynka)