Fill 1 Copy Created with Sketch.

Założeniem, rozpoczętego w 2018 r., projektu jest przygotowanie scenariuszy interdyscyplinarnych zajęć lekcyjnych. Scenariusze lekcji oraz materiały pomocnicze, czyli m.in. multimedialne prezentacje i gry, odpowiadają obowiązującej podstawie programowej i są uzupełnieniem wiedzy zawartej w podręcznikach szkolnych. 

Tworzone przez nas scenariusze zajęć powstają zgodnie z metryczką. Jej ważnym elementem jest wskazanie zajęć, podczas których można wykorzystać materiały. Ich uzupełnieniem są również wskazówki dla nauczycieli.

Wszystkie materiały są udostępniane na licencji CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa ‒ Użycie niekomercyjne ‒ Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nietworzenia utworów zależnych).