Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Instytut Polonika swoje działania kieruje m.in. do dzieci i młodzieży. Liczy też na współpracę z nauczycielami i edukatorami w placówkach kulturalnych.

Już niedługo na naszej stronie będzie można pobrać innowacyjne scenariusze zajęć (ważny jest ich interdyscyplinarny charakter oraz wspomagające multimedia) o polskim dziedzictwie kulturowym poza granicami kraju, zgodnie z podstawą programową i poziomami nauczania. Celem takich działań jest podniesienia poziomu wiedzy i uzupełnienia podstawy programowej w zakresie kultury i sztuki.