Fill 1 Copy Created with Sketch.
© 2020 Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA

Program Strategiczny OCHRONA polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą

Państwowa instytucja kultury, jaką jest Instytut POLONIKA, skupia swoje działania wokół trzech obszarów, którymi są: badania, ochrona i popularyzacja polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.

Celem Programu OCHRONA jest objęcie opieką pozostających poza granicami kraju szczególnie cennych obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego – zabytków nieruchomych (dzieła architektury i budownictwa, cmentarze, parki i ogrody, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji) oraz zabytków ruchomych (dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej, pamiątki historyczne, elementy wyposażenia wnętrz, detale i dekoracje architektoniczne, nagrobki i inne elementy małej architektury, jak kaplice czy krzyże przydrożne).

Dbając o zachowanie śladów polskiej kultury za granicą, Instytut w ramach programu OCHRONA realizuje również projekty związane  z upamiętnianiem osób i wydarzeń ważnych w dziejach Rzeczypospolitej. Zapewniamy pomoc merytoryczną oraz udzielamy wsparcia instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą, ośrodkom posiadającym kolekcje dzieł sztuki i przedmiotów historycznych, zbiory archiwalne, biblioteczne.

Projekty realizowane w ramach programu OCHRONA:

  • typowanie obiektów do prac konserwatorskich i restauratorskich, 
  • sporządzanie kompleksowych, profesjonalnych dokumentacji, w tym badań konserwatorskich, architektonicznych, konstrukcyjnych i wszelkich innych niezbędnych do prawidłowej oceny stanu obiektu i przygotowania prac konserwatorskich,
  • prowadzenie  projektów konserwatorskich, remontowo-konserwatorskich i restauratorskich, w tym prac zabezpieczających, ratunkowych, profilaktycznych i archeologicznych.