Fill 1 Copy Created with Sketch.

Żółkiew (Ukraina) ‒ prace ratunkowo-konserwatorskie kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi

W 2015 r. rozpoczęto prace ratunkowo-konserwatorskie na ozdobnym belkowaniu na zewnątrz kolegiaty św. Wawrzyńca w Żółkwi (Ukraina). Unikatowy fryz dorycki, w którym w metopy wpisano motywy heraldyczne z panopliami, poddany był konserwacji przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego.

Prace przeprowadzone w 2018 r.

W ramach prac konserwatorskich prowadzonych przy kolegiacie zrealizowano konserwację witraża wypełniającego okulus znajdujący się na osi ołtarza głównego. W 2018 r. Instytut POLONIKA współfinansował projekt razem z  MKiDN oraz Senatem RP.

Prace przeprowadzone w 2019 r. 

Prace zrealizowane w roku 2019 polegały na oczyszczeniu i konserwacji kamienia w północnym ramieniu transeptu kościoła.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego