Fill 1 Copy Created with Sketch.

Żółkiew (Ukraina) ‒ konserwacja ratunkowa rzeźby św.Piotra

Przeprowadzono prace zabezpieczające płaskorzeźby wykonanej w technice narzutu, przedstawiającej św. Wawrzyńca i herb miasta na budynku dawnej elektrowni w Żółkwi (Ukraina) wzniesionym w stylu secesyjnym prawdopodobnie w latach 20. XX w.

Stan zachowania płaskorzeźby groził całkowitym zniszczeniem.