Fill 1 Copy Created with Sketch.

Wilno (Litwa) ‒ Konserwacja obrazu Franciszka Smuglewicza w kościele na Antokolu w Wilnie

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie to jedna z najciekawszych świątyń tego miasta. Wybudowany został z fundacji Paców w latach 1668‒1675 według projektu Jana Zaora. Szczególną uwagę zwraca bogata dekoracja sztukatorska pokrywająca wszystkie ściany i sklepienia wnętrza świątyni, którą zrealizowali w latach 1674‒1686 sprowadzeni przez Paców znad jezior lombardzkich sztukatorzy: Giovanni Pietro Perti oraz Giovanni Maria Galli. 

W 2019 r. przeprowadzono prace konserwatorskie monumentalnego i bardzo zniszczonego obrazu przedstawiającego „Pożegnanie św. Piotra i św. Pawła” autorstwa Franciszka Smuglewicza, jednego z najwybitniejszych polskich malarzy końca XVIII w. 

Przeprowadzona przez Instytut POLONIKA konserwacja objęła wykonanie prac badawczych, zabiegów powstrzymujących proces destrukcji zabytkowej materii dzieła, a następnie przywrócenie prawidłowego stanu technicznego oraz walorów estetycznych obrazu i zabezpieczenie go przed dalszymi zniszczeniami.

Finansowane przez Instytut POLONIKA prace zostały zrealizowane przez litewsko-polski zespół konserwatorów.

Ze strony litewskiej pracami kierował Mantas Matuiza, ze strony polskiej – Paweł Sadlej z firmy Croaton Konserwacja i Restauracja Obiektów Dzieł Sztuki.