Fill 1 Copy Created with Sketch.

Tywrów (Ukraina) ‒ badania obrazu Matki Bożej Tywrowskiej

W 2018 r. przeprowadzono szczegółowe badania i opracowano program prac konserwatorskich obrazu Matki Bożej Tywrowskiej z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Tywrowie.

Wyniki badań wykazały, że obraz jest wykonaną w połowie XIX w. kopią cudownego obrazu Matki Bożej Tywrowskiej z XVIII w. Poprzednie konserwacje obrazu nie spełniły standardów konserwacji: wadliwie podklejono pasy płótna, nieprawidłowo technologicznie wykonano retusze i werniksy. 

 

Prace przeprowadzone w 2019 r.

Obraz Matki Bożej Tywrowskiej (1850) należy do obrazów objętych kultem, oznacza to, że jest niemiernie ważny dla lokalnej społeczności obwodu winnickiego. Obiekt był w złym stanie technicznym ze względu na źle przeprowadzone dotychczasowe konserwacje (wadliwe podklejenie płótna, niewłaściwe werniksy i retusze). Obraz wymagał pilnej interwencji konserwatorskiej. W 2018 r. wykonano badania obrazu i opracowany został program prac konserwatorskich. W 2019 r. z funduszy Instytutu POLONIKA przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na demontażu płótna, usunięto wtórne łaty i pasy płócienne, dokonano wstawienia nowych łat i protez płóciennych, wzmocnienia adhezji gruntu do płótna i warstwy malarskiej, oczyszczono lica obrazu z nawarstwień chemicznych, uzupełniono ubytki, wykonano retusze warstwy malarskiej i zabezpieczono werniksem.

Realizator: Lesya Hanulyak