Fill 1 Copy Created with Sketch.

Tywrów (Ukraina) - badania obrazu Matki Bożej Tywrowskiej

W 2018 r. przeprowadzono szczegółowe badania i opracowano program prac konserwatorskich obrazu Matki Bożej Tywrowskiej z kościoła pw. św. Michała Archanioła w Tywrowie.

Wyniki badań wykazały, że obraz jest wykonaną w połowie XIX w. kopią cudownego obrazu Matki Bożej Tywrowskiej z XVIII w. Poprzednie konserwacje obrazu nie spełniły standardów konserwacji: wadliwie podklejono pasy płótna, nieprawidłowo technologicznie wykonano retusze i werniksy. Przywrócenie właściwej kondycji technicznej i walorów artystycznych obrazu wykonane będzie w 2019 r.