Fill 1 Copy Created with Sketch.

Stambuł (Turcja) – Muzeum Adama Mickiewicza, prace konserwatorskie grobu poety

W 2018 r., na wniosek Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, została przeprowadzona konserwacja symbolicznego grobu Adama Mickiewicza i płyt pamiątkowych jemu poświęconych, które znajdują się w muzeum polskiego wieszcza w Stambule.

W historycznym miejscu śmierci Adama Mickiewicza, w piwnicy budynku będącego obecnie muzeum poety, znajduje się symboliczne miejsce jego pochówku. Krypta była w złym stanie technicznym, a płyta nagrobna – potrzaskana. W ramach prac konserwatorskich finansowanych przez Instytut POLONIKA sklejono i uzupełniono płytę odpowiednimi fugami oraz podklejono ją po krawędziach. Dodatkowo płyta została też wzmocniona matą z włókna szklanego, by ułatwić w przyszłości jej demontaż oraz zabezpieczyć przed osuwaniem. Oczyszczone zostały także fugi na kamiennej okładzinie ścian krypty, które zunifikowano.

Przeprowadzono także prace konserwatorskie przy trzech płytach pamiątkowych poświęconych poecie. Płyty oczyszczono oraz uczytelniono napisy.

Muzeum Adama Mickiewicza jest oddziałem Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej w Stambule.