Fill 1 Copy Created with Sketch.

Pop Iwan (Ukraina) ‒ prace remontowe w obserwatorium astronomiczno-meteorologicznym

Obserwatorium astronomiczno-meteorologiczne im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na szczycie góry Pop Iwan w Karpatach Wschodnich zbudowano w latach 1936-1938.

Po wybuchu II wojny światowej stopniowo popadało w ruinę. Obecnie jest własnością Uniwersytetu Przykarpackiego. Od 2012 r. przy udziale Uniwersytetu Warszawskiego i MKiDN poddawany jest pracom remontowym, które mają przywrócić mu funkcję obserwatorium, centrum badawczego dla naukowców, bazy praktyk studenckich oraz polsko-ukraińskiej stanicy ratownictwa górskiego. Instytut POLONIKA w roku 2018 sfinansował rekonstrukcję konstrukcyjnej płyty żelbetowej stropodachu, zbrojenie podciągów oraz odtworzenie izolacji termicznej i przeciwwodnej.