Fill 1 Copy Created with Sketch.

Paryż (Francja) ‒ profilaktyka konserwatorska nagrobków

We współpracy z Towarzystwem Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji przeprowadzono profilaktykę konserwatorską 10 odrestaurowanych w ostatnich latach nagrobków z wapienia i marmuru, znajdujących się na cmentarzu Pere-Lachaise w Paryżu.

Usunięto roślinność w najbliższym otoczeniu, oczyszczono z luźnych i zbitych nawarstwień, które niszcząco działały na kamień. Przeprowadzono kontrolę izolacji i stabilności konstrukcji oraz zabezpieczono przed czynnikami atmosferycznymi, wykonując zabiegi dezynfekcji i hydrofobizacji.