Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ołyka (Ukraina) - renowacja fasady kościoła p.w. św. Trójcy

Kolegiata w Ołyce wzniesiona w latach 1635-1640 z fundacji Albrychta Stanisława Radziwiłła jest jednym z bardziej znanych i cenionych zabytków sztuki sakralnej okresu wczesnego baroku na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Projekt renowacji fasady kościoła obejmuje również konserwację rzeźb, płaskorzeźb, marmurowego portalu i tablic inskrypcyjnych, drewnianych tarcz zegarowych i kamiennego detalu architektonicznego.

Wykonawca prac: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego.