Fill 1 Copy Created with Sketch.

Ołyka (Ukraina) ‒ prace konserwatorskie przy czterech drewnianych rozetach z kolegiaty pw. Świętej Trójcy

W 2019 r. kontynuowano prace konserwatorskie w kolegiacie pw. Świętej Trójcy w Ołyce. Przeprowadzono prace konserwatorskie przy czterech drewnianych rozetach pochodzących ze sklepienia Kolegiaty.

Prace miały wieloraki charakter, począwszy od konserwatorskich zabiegów technicznych zachowanych elementów, po prace rekonstrukcyjne. Obejmowały one m.in.: usunięcie zalegającego materiału biologicznego i atmosferycznego, usunięcie niewłaściwie wykonanych wtórnych napraw, wykonanie w lipowym drewnie rekonstrukcji brakujących fragmentów, wykonanie pozłoceń i ich zapatynowanie.

Realizator Fundacja Dziedzictwa Kulturowego