Fill 1 Copy Created with Sketch.

Maniewicze (Ukraina) ‒ rewaloryzacja dwóch pomników nagrobnych proboszczów w Maniewiczach

Prace polegały na naprawie grobów maniewickich proboszczów Parafii Rzymskokatolickiej Zesłania Ducha Świętego. Beton, z którego były wykonane nagrobki, był w bardzo złym stanie technicznym.

Wykonane zostały nowe oprawy pól grobowych, a same pola pokryte płytami granitowymi.

Realizator: Chorągiew Łódzka Związku Harcerstwa Polskiego