Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) ‒ Malowidła w polskiej Szkole Średniej im. św. Marii Magdaleny

Renowacja malowideł w polskiej Szkole Średniej im. św. Marii Magdaleny we Lwowie (Ukraina)

Malowidła z początku lat 30. XX w., zdobiące korytarz szkoły im. św. Marii Magdaleny  nazywanej powszechnie  „Magdusią”, przypuszczalnie zostały wykonane przez jej uczniów lub absolwentów.

Pierwszy etap prac konserwatorskich przeprowadzono w 2017 r. pod nadzorem dr. Pawła Bolińskiego, konserwatora dzieł sztuki z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w ramach warsztatów konserwatorskich finansowanych przez Marszałka  Województwa Małopolskiego. Podczas prac remontowych korytarza i wynikającej z nich likwidacji wtórnego pomieszczenia gospodarczego odnaleziono dalsze fragmenty malowideł, które wymagały zabezpieczenia i konserwacji.

W 2018 r. Instytut POLONIKA  podjął się  sfinansowania  prac zabezpieczających i konserwacji nowo odsłoniętych malowideł. Prace prowadzone były , podobnie jak wcześniejsze,  pod nadzorem dr. Bolińskiego

Malowidła wykonane w stylistyce art déco znajdują się także w innych pomieszczeniach, np. na klatce schodowej (wizerunek Ducha Świętego). Niewykluczone, że podobne malowidła występują w innych, nie odkrytych dotąd miejscach. Dlatego też planowane są dalsze badania w pomieszczeniach „Magdusi”.