Fill 1 Copy Created with Sketch.

Lwów (Ukraina) – Katedra łacińska – remont organów i konserwacja szafy organowej oraz balkonu

W roku 2018 Instytut Polonika finansował remont organów piszczałkowych w prezbiterium bazyliki archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (tzw. katedra łacińska) we Lwowie. Prace przy instrumencie wykonywał organmistrz Bernard Termen z Wilna pod nadzorem polskiego rzeczoznawcy prof. Wiktora Łyjaka.

Według opinii prof. W. Łyjaka organy w prezbiterium to w większej części dzieło lwowskiego organmistrza Jana Śliwińskiego (vel Sliwinskiego), wykonane w latach 1896–1897 na zlecenie kapituły katedralnej. Do ich budowy wykorzystano wiatrownicę i piszczałki pozostałe po ośmiogłosowym pozytywie, zapewne budowy Romana Ducheńskiego w latach trzydziestych XIX w., będącym dawniej w tym miejscu. Instrument postawiono na chórze wykonanym według projektu Ferdynanda Majerskiego z Przemyśla. Autor prospektu organowego jest nieznany.

Organy w prezbiterium są jednomanuałowym pozytywem. Mają trakturę mechaniczną i jedną klapową wiatrownicę. Klawiatura o skali C-f3 (54 klawisze) ulokowana jest po stronie zachodniej (po lewej stronie patrząc na prospekt). W szafie organowej, pod wiatrownicą, znajduje się miech magazynowy (cylindrowy) z dwoma podawaczami, o napędzie ręcznym, do którego podczas remontu dodano motor wdmuchujący powietrze.

Równocześnie z pracami remontowymi organów przeprowadzono konserwację szafy organowej i balkonu organowego zlokalizowanych w prezbiterium. Elementy składowe oczyszczono. Ubytki uzupełniono flekami, a w przypadku brakujących elementów architektonicznych wykonano ich rekonstrukcje. Tę część prac wykonał zespół konserwatorów pod kierunkiem Pawła Sadleja.