Konserwacja nagrobków na cmentarzu bazyliańskim Krzemieniec (Ukraina) Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Krzemieniec (Ukraina) ‒ konserwacja nagrobków na cmentarzu bazyliańskim

W 2018 r. Instytut POLONIKA wraz z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego rozpoczął wieloletni program konserwacji nagrobków na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu (Ukraina), na którym pochowani są profesorowie Gimnazjum Wołyńskiego, późniejszego Liceum Krzemienieckiego.

Prace przeprowadzone w 2018 r.

W 2018 r. wykonano konserwację 4 nagrobków z piaskowca: Willibalda Bessera, Michała Ściborskiego, Antoniego Strzeleckiego i Andrzeja Lewickiego. We współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej przeprowadzono też prace porządkowe na cmentarzu, czyli oczyszczenie terenu cmentarza ze śmieci i młodych krzewów i drzewek zagrażających nagrobkom.

Prace przeprowadzone w 2019 r.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono prace konserwatorskie nagrobków Józefa Saundersa i Julii Saunders.

W przypadku pierwszego pomnika, o wysokości niemalże 4 metrów, wymagane było wzniesienie specjalnie wykonanego rusztowania zapewniającego możliwość osadzania elementów o dużym ciężarze. Z uwagi na znaczne obciążenie terenu wykonano nowe fundamentowanie dostosowane do większego obciążenia w stosunku do pierwotnego posadowienia, co pozwoliło na ustabilizowanie nagrobka. Obiekty poddano zabiegom oczyszczania, dezynfekcji, wzmocnienia strukturalnego elementów kamiennych oraz uzupełniono ubytki, a całość odpowiednio zabezpieczono. Teren wokół obiektów został splantowany i oczyszczony.

Realizator: Fundacja Dziedzictwa Kulturowego