Fill 1 Copy Created with Sketch.

Krzemieniec (Ukraina) - konserwacja nagrobków na cmentarzu bazyliańskim

W 2018 r. Instytut POLONIKA wraz z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego rozpoczął wieloletni program konserwacji nagrobków na cmentarzu bazyliańskim w Krzemieńcu (Ukraina), na którym pochowani są profesorowie Gimnazjum Wołyńskiego, późniejszego Liceum Krzemienieckiego.

Wykonano konserwację 4 nagrobków z piaskowca: Willibalda Bessera, Michała Ściborskiego, Antoniego Strzeleckiego i Andrzeja Lewickiego. We współpracy z Towarzystwem Tradycji Akademickiej przeprowadzono też prace porządkowe na cmentarzu, czyli oczyszczenie terenu cmentarza ze śmieci i młodych krzewów i drzewek zagrażających nagrobkom.