Fill 1 Copy Created with Sketch.

Cendras (Francja) ‒ konserwacja obrazów w kościele pobenedyktyńskim

Prace konserwatorsko przy czterech obrazach znajdujących się w kościele parafialnym Notre-Dame w Cendras, Alès we Francji, wymagały podjęcia jak najszybszych działań z uwagi na poważne zniszczenia.

Obrazy autorstwa Lilli Ciechanowskiej z 1930 r. przedstawiają: św. Kazimierza i św. Stanisława Kostkę Potockiego, natomiast dwa obrazy pędzla anonimowego malarza-amatora to przedstawienia Matki Boskiej Częstochowskiej oraz godła Polski.