Fill 1 Copy Created with Sketch.

Buszcze (Ukraina) ‒ konserwacja portalu wejściowego kościoła pw. Wniebowzięcia Maryi Panny

Kościół w Buszczu wybudowany został w pierwszej połowie XVII w. W ramach prac konserwatorskich w 2018 r. Instytut Polonika przystąpił do renowacji portalu wejściowego do świątyni.

Oczyszczono powierzchnię portalu z luźnych nawarstwień pyłu, kurzu oraz wzmocniono strukturalnie osłabiony materiał skalny, a następnie doczyszczono obiekt z pozostałych nawarstwień. W trakcie prac oczyszczono metalowe elementy z korozji oraz zabezpieczono przed jej nawrotem. Uzupełniono także ubytki w portalu oraz zrekonstruowano brakujące fragmenty na podstawie zachowanych fotografii archiwalnych. Wykonano je w materiale skalnym zbliżonym do oryginału, pozyskanego z lokalnego kamieniołomu.