Brzozdowce (Ukraina) - renowacja ołtarza w Kościele | POLONIKA Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Brzozdowce (Ukraina) ‒ renowacja ołtarza w Kościele Podwyższenia Krzyża

Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach wybudowany został w drugiej połowie XVIII w. Jest on kopią kościoła w Hodowicy zaprojektowanego przez Bernarda Meretyna. Czwarty z pięciu iluzjonistycznych ołtarzy w kościele parafialnym w Brzozdowcach (Ukraina) poddany został pracom konserwatorskim w 2018 r. 

Prace przeprowadzone w 2018 r.

Dziewiętnastowieczne malowidło w technice tempery zachowane było jedynie częściowo, ze względu na zawilgocenia i zasolenia ścian kościoła funkcjonującego w okresie powojennym jako magazyn nawozów sztucznych. Prace konserwatorskie polegały na zabezpieczeniu i wzmocnieniu zachowanych fragmentów malowidła oraz częściowym przeprowadzeniu retuszy odtwarzających pierwotną kompozycję ołtarza. 

Prace przeprowadzone w 2019 r.

W 2018 r. rozpoczęto prace konserwatorskie przy XIX-wiecznym iluzjonistycznym malowidle w technice tempery. Było ono zachowane jedynie częściowo z uwagi na zawilgocenia i zasolenia ścian kościoła będącego w okresie powojennym magazynem nawozów sztucznych. Instytut zgłosił uwagi co do jakości wykonanych prac. Dlatego też w 2019 r. wykonano poprawki zgodnie z zaleceniami komisji konserwatorskiej z grudnia 2018 r. Prace polegały na przeprowadzeniu retuszy odtwarzających pierwotną kompozycję ołtarza.

Realizator: Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej