Fill 1 Copy Created with Sketch.

Brzozdowce (Ukraina) ‒ konserwacja ratunkowa figury św. Piotra

W kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach (Ukraina) wykonano konserwację ratunkową drewnianej XVIII-wiecznej figury św. Piotra, pochodzącej z niezachowanej ambony w formie łodzi.