Fill 1 Copy Created with Sketch.

Brzeżany (Ukraina) ‒ konserwacja portalu do zakrystii w kościele pw. św. Piotra i Pawła

Kościół św. św. Piotra i Pawła w  Brzeżanach powstał w I połowie XVII w. W roku 2018 Instytut Polonika podjął się konserwacji portalu wejściowego do zakrystii.

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich przeprowadzono kwerendę archiwalną w celu pozyskania fotografii ukazujących pierwotny wygląd portalu. Na ich podstawie podjęto decyzję o zrekonstruowaniu brakującego fragmentu fryzu. W ramach prac konserwatorskich oczyszczono pierwotny materiał, usunięto stare uzupełnienia górnej partii belkowania oraz zrekonstruowano fryz portalu w oparciu o materiał archiwalny. Prace konserwatorskie miały na celu przywrócenie mu oryginalnego wyglądu.