Konserwacja kaplicy Krzyżanowskich | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Lwów (Ukraina) ‒ konserwacja kaplicy Krzyżanowskich na Cmentarzu Łyczakowskim

W bieżącym roku Instytut POLONIKA rozpoczął prace konserwatorskie przy kaplicy Krzyżanowskich na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.

Obiekt to neogotycka, ceglana kaplica, która znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym. Planowane zabiegi budowlano-konserwatorskie są skomplikowane ze względu na różnorodność technologiczną elementów składowych: cegła, kamień, metaloplastyka, malarstwo ścienne, witraż.

W 2019 r. przeprowadzono znaczny zakres prac budowlano-konserwatorskich. Prowadzone prace pozwoliły na zidentyfikowanie pierwotnego materiału  jakim był pokryty dach kaplicy. Była to dachówka ceramiczna. Fakt ten został potwierdzony wynikami kwerendy archiwalnej. W związku z tym konieczna była modyfikacja pierwotnego projektu w obrębie pokrycia dachowego. Ponadto wykonano m.in. następujące prace: zdemontowano kamienną nastawę ołtarzową i poddano ją konserwacji, wykonano transfer pozostałości malowideł sklepienia, wymieniono tynki wewnątrz kaplicy, zdemontowano dach i konstrukcje więźby, wykonano nową więźbę dachową, wykonano uzupełnienia elementów kamiennych detalu, wyczyszczono tablice inskrypcyjne i metaloplastykę, opłacone zostało wykonanie na zamówienie cegieł pod wymiar oraz odpowiedniej dachówki na dach kaplicy.

Prace są w trakcie realizacji. Przewidywany termin ich zakończenia to maj 2020 r.

Realizator: Monument Service – Marcin Kozarzewski