Konserwacja nagrobków na Cmentarzu Hietaniemi | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Helsinki (Finlandia) ‒ konserwacja nagrobków na Cmentarzu Hietaniemi

W 2019 r. Instytut POLONIKA kontynuował prace konserwatorskie przy nagrobkach Polaków pochowanych na cmentarzu Hietaniemi.

Ostatnim, nieobjętym dotychczas opieką nagrobkiem na tym cmentarzu był nagrobek ks. Michała Ruczyńskiego. Nagrobek został oczyszczony, zakonserwowano elementy kamienne oraz ustabilizowano jego podbudowę. Prace przy tym nagrobku zamknęły projekt realizowany na cmentarzu Hietaniemi.

Realizator: Stowarzyszenie „Zjednoczenie Polskie w Helsinkach”