Ołyka prace przy drewnianych rozetach | Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Ołyka (Ukraina) ‒ prace konserwatorskie przy czterech drewnianych rozetach z kolegiaty pw. Świętej Trójcy

2019-2020

W 2019 r. kontynuowano prace konserwatorskie w kolegiacie pw. Świętej Trójcy w Ołyce. Przeprowadzono prace konserwatorskie przy czterech drewnianych rozetach pochodzących ze sklepienia Kolegiaty.

Prace miały wieloraki charakter, począwszy od konserwatorskich zabiegów technicznych zachowanych elementów, po prace rekonstrukcyjne. Obejmowały one m.in.: usunięcie zalegającego materiału biologicznego i atmosferycznego, usunięcie niewłaściwie wykonanych wtórnych napraw, wykonanie w lipowym drewnie rekonstrukcji brakujących fragmentów, wykonanie pozłoceń i ich zapatynowanie.

Realizator Fundacja Dziedzictwa Kulturowego