Lwów konserwacja mozaiki J. Mehoffera | Instytut Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Lwów (Ukraina) ‒ konserwacja mozaiki J. Mehoffera w katedrze ormiańskiej

Instytut POLONIKA finansuje prace konserwatorskie przy mozaice Józefa Mehoffera w katedrze ormiańskiej we Lwowie

Kopułę najstarszej części katedry ormiańskiej (XIV w.) zdobi mozaika zaprojektowana przez Józefa Mehoffera w 1907 r. Została wykonana przez włoski warsztat Angelo Gianese w latach 1912‒1913. W ukończeniu projektu dekorowania dalszych części wnętrza świątyni, według projektu artysty, przeszkodziły kwestie finansowe. Pomimo burzliwych dziejów mozaika zachowała się do naszych czasów.

Oś kompozycji stanowi przedstawienie Trójcy Świętej: począwszy od umiejscowionej od góry kompozycji Ducha Świętego w postaci gołębicy, poprzez twarz Boga Ojca, po pełnopostaciowy wizerunek Chrystusa podtrzymywanego przez dwa anioły. Na prostopadłych osiach kompozycji całość domykają symbole słońca i księżyca, znane z podobnych wersji we wcześniejszych dziełach.

Powierzchnia mozaiki to ponad 150 m2 wypełnionych wielobarwnymi tesserami ‒ kwadracikami szkła powstałego w Wenecji. Ustne przekazy podkreślają wyjątkowe zalety akustyczne kopuły wynikające z właściwości dzieła.

W 2019 r. Instytut Polonika podjął się konserwacji mozaiki. Są to pierwsze prace konserwatorskie od czasu jej powstania. Po oczyszczeniu powierzchni mozaiki z nagromadzonych przez ponad wiek warstw zabrudzeń dokonano podklejenia odspojonych szklanych tesserów, a w niektórych partiach również tynków, na których są osadzone. Ponadto powierzchnia dzieła wymagała kilkukrotnej dezynfekcji z uwagi na silne skażenie mikrobiologiczne (zagrzybienie). Zabieg ten zostanie powtórzony. Niektóre z tesserów dotknięte są „chorobą szkła” objawiającą się stopniowym zanikiem przypowierzchniowej błyszczącej warstewki i przechodzeniem szkła w mętną, matową powłokę. 

W związku z awaryjnym stanem technicznym okien kopuły, który okazał się podczas prowadzenia prac konserwatorskich oraz koniecznością wentylowania przestrzeni pod mozaiką rozszerzono zakładany wcześniej zakres prac, zwiększono budżet na realizację projektu i wykonano nowe okna w kopule świątyni, które pozwolą na odpowiednią wentylację mozaiki.

Realizator: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa