Fill 1 Copy Created with Sketch.

Montmorency (Francja) ‒ konserwacja nagrobków

Cmentarz Les Champeaux w Montmorency pod Paryżem to szczególne miejsce dla Polski. Nazywany jest  Panteonem Polskiej Emigracji. Znajdują się tuj groby wielu znamienitych Polaków - polityków, działaczy społecznych, naukowców, ludzi kultury. Są wśród nich takie osoby, jak Julian Ursyn Niemcewicz, Karol Otton Kniaziewicz, Olga Boznańska, Bolesław Biegas, Tadeusz Makowski, Cyprian Godebski,  Roman Palester, Cyprian Kamil Norwid, który spoczął w zbiorowej mogile, czy Adam Mickiewicz, którego prochy przeniesiono w 1890 roku na Wawel

Prace przeprowadzone w 2018 r. 

Prace konserwatorskie finansowane w 2018 roku przez Instytut Polonika obejmowały dwa nagrobki: Bronisława Piłsudskiego  oraz Heleny i Alfreda Paderewskich. . Obiekty zostały odpowiednio oczyszczone, uzupełniono ubytki i zabezpieczono przed degradacją ze względu na czynniki atmosferyczne. W znacznie prostszym w formie nagrobku Bronisława Piłsudskiego uczytelniono liternictwo pozostawiając oryginalną pisownię.  Warto również odnotować, że nie został podczas prac uszkodzony  rosnący przy nagrobku Paderewskich  krzak dzikiej róży.,  Został tam przywieziony przez Ignacego Jana Paderewskiego z rodzinnego domu i zasadzony po śmierci syna Alfreda

Zakończenie prac: wrzesień 2018

Prace przeprowadzone w 2019 r. 

W 2019 roku we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji pracami konserwatorskimi objęto następujące obiekty: neogotycką kaplicę Jaroszyńskich (I etap prac), groby Jadwigi Ostrożyńskiej, Ireny Stokowskiej, rodziny Makowskich oraz grób Olgi Boznańskiej. 

W ramach prac przy kaplicy przeprowadzono konserwacje kamiennego dachu oraz witraża i kraty wejściowej, zabytkowe nagrobki Ostrożyńskiej i Stokowskiej zostały oczyszczone, ustabilizowane oraz uzupełniono brakujące elementy kamienne. W nagrobku Olgi Boznańskiej wymieniono na nową zniszczoną wskutek zwietrzenia kamienia stelę z inskrypcją (kwerenda archiwalna wykazała, że stela wykonana została na początku lat 80. XX w. z kamienia  pozyskanego z innego nagrobka). 

Realizator: Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji