Fill 1 Copy Created with Sketch.

Więźby dachowe katedry łacińskiej we Lwowie

Zabytkowe więźby dachowe to temat bardzo ważny, lecz mało rozpoznany. Są to natomiast ważne elementy konstrukcji budowlanej, które wpływają na wartość zabytkową obiektu i dokumentują historię nie tylko samego zabytku, lecz także rozwoju rzemiosła.

Pośród realizowanych projektów badawczych wyróżnia się ze względu na meritum opracowanie pt. „Historyczne konstrukcje więźb dachowych i wieży archikatedry łacińskiej we Lwowie”. Jest to pionierskie studium, autorstwa mgr. Macieja Warchoła, wprowadzające w obszar badań mało rozpoznaną kwestię zabytkowych więźb dachowych ‒ zagadnienia bardzo istotnego ze względów konserwatorskich.

Projekt obejmuje badania więźby dachowej bazyliki archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie (tzw. katedra łacińska) na korpusie głównym i prezbiterium, hełmie dzwonnicy oraz historyczne konstrukcje nad wybranymi kaplicami i zakrystią. Niejednokrotnie bowiem jeszcze dziś więźby są traktowane drugorzędnie, jako element zabytku niepodlegający specjalnym rygorom konserwatorskim. Tymczasem są to - tak jak stolarka okienna – ważne świadectwa historycznych technik budowlanych i ciesielskich.

Będzie to pierwszy przypadek, także w odniesieniu do terenów współczesnej Polski, tak wszechstronnej dokumentacji i analizy konserwatorskiej zabytku tej klasy, jak katedra lwowska. W 2019 r. efektem I etapu prac było przygotowanie opracowania zawierającego opis historyczno-analityczny i konserwatorski, rysunki pomiarowe, dokumentację fotograficzną więźb dachowych katedry łacińskiej. Po uzupełniających badaniach, m.in. dendrochronologicznych, projekt zakończy się w 2020 r. publikacją książkową w języku polskim i ukraińskim, aby mogło się z nią zapoznać także środowisko konserwatorskie Ukrainy.