Fill 1 Copy Created with Sketch.

Kwerenda prac rytowników i wydawców augsburskich dla polskiej klienteli w XVII-XVIII wieku

W epoce baroku czołowym ośrodkiem twórczości graficznej w Europie Środkowej był Augsburg. To tutaj wykonywane były grafiki dla polskich odbiorców. Ich tematem były portrety polskich osobistości, widoki polskich miast i świętych czy też przedstawienia cudownych wizerunków świadczące o kulcie Matki Bożej. Niektóre z nich opatrzone zostały dedykacjami.

W ramach dokumentacji polskiego dziedzictwa na terenie Niemiec Instytut POLONIKA sfinansował w 2018 r. projekt badań nad augsburskim ośrodkiem rytowniczym w kontekście jego powiązań z Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

W Augsburgu powstawały nie tylko nowe kompozycje, lecz także przetwarzano i rozpowszechniano obce wzory.  Z tego względu istotne jest zbadanie kwestii znaczenia, jakie dla augsburskiego ośrodka rytowniczego miała produkcja przeznaczona na rynek Rzeczypospolitej, a zarazem jaką rolę odgrywała w Augsburgu polska tematyka.

Badania w ramach projektu prowadzi dr hab. Zbigniew Michalczyk, który był pierwszym historykiem sztuki z Polski prowadzącym systematyczne kwerendy we wszystkich wymienionych zbiorach augsburskich.

Przeprowadzone przez niego w Kunstsammlungen und Museen, Staats- und Stadtbibliothek w Augsburgu oraz w Zentralinstitut für Kunstgeschichte w Monachium kwerendy pozwoliły na identyfikację kilkudziesięciu dzieł graficznych zamawianych przez polskich odbiorców. Charakter zachowanych obiektów związanych z kulturą polską jest rozmaity: dzieła tworzone bezpośrednio dla polskich zleceniodawców, dzieła opatrzone dedykacjami dla Polaków, portrety polskich osobistości, widoki miast polskich, przedstawienia polskich świętych i znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej cudownych wizerunków czy – niedostępne w polskich zbiorach – źródła świadczące o kulcie cudownych wizerunków, jak Matki Boskiej Częstochowskiej.

Wykonane w 2018 r. badania były pierwszym etapem projektu, który zakończy się w 2020 r. publikacją książkową.