Fill 1 Copy Created with Sketch.

Dokumentacja fotograficzna polskich parafii i cmentarzy w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Przed I wojną światową w Stanach Zjednoczonych Ameryki osiedliło się ok. 2-2,5 mln Polaków, wychodźców ze wszystkich zakątków dawnej Rzeczypospolitej. Jedno z największych skupisk polskiej emigracji w USA było w Chicago. Między innymi miasto stało się centrum polskiego życia społecznego, kulturalnego i religijnego, siedzibą kilku parafii polskich.

W 2018 r. Instytut POLONIKA zlecił Norbertowi Piwowarczykowi wykonanie 40 autorskich fotografii przedstawiających kościoły wybudowane przez społeczność polskich emigrantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W dużych miastach północnej części USA od końca XIX w. znajdowały się duże skupiska Polonii, która wznosiła monumentalne, reprezentacyjne kościoły. Celem projektu jest przybliżenie Polakom w kraju historii polskich parafii i cmentarzy w wybranych miastach USA. Fotografie wykonano w Chicago, Detroit, Cleveland, Pittsburg, Syracuze i Buffalo.

Wykonana dokumentacja fotograficzna wykorzystana zostanie do przygotowania wystawy, której prezentacja zaplanowana jest na 2019 r.