Fill 1 Copy Created with Sketch.

Badania dotyczące życia i twórczości Antoine’a de Paris, czyli Antoniego Cierplikowskiego

Antoni Cierplikowski, powszechnie znany jako Antoine de Paris, urodził się w Sieradzu. Obdarzony talentem i odwagą w łamaniu przyjętych konwencji stał się znanym stylistą paryskich wyższych sfer i otwartych na zmiany środowisk artystycznych. Dzięki niemu artystyczne fryzjerstwo stało się częścią szeroko pojmowanej sztuki dekoracyjnej.

W ramach dokumentacji polskiego dziedzictwa kulturowego we Francji Instytut POLONIKA w 2018 r. zlecił badania źródłowe związane z polskim fryzjerem z Paryża, czyli Antonim Cierplikowskim z Sieradza (1884‒1976).

Jest to postać stosunkowo mało znana w Polsce, mimo że był kreatorem fryzjerstwa oraz niezwykłą postacią życia artystycznego stolicy Francji i nie tylko. Zebrany materiał pozwoli w znacznym stopniu zweryfikować wiedzę o Antonim Cierplikowskim i jego rzeczywistych dokonaniach w zakresie fryzjerstwa i mody. Pozwoli również wykazać jego aktywny udział w życiu artystycznym Paryża lat międzywojennych i powojennych, zobrazować paryskie tło i wskazać towarzyszące Cierplikowskiemu osobowości ze świata arystokracji, sztuki i biznesu. Ważnym źródłem informacji jest jego pamiętnik wydany w Paryżu w 1963 r. pod tytułem J’ai coiffe le monde entier [Czesałem cały świat].

Przeprowadzona przez dr Annę Łaniewską-Szablowską kwerenda w Paryżu pozwoliła na zebranie nowych materiałów źródłowych i ikonograficznych, które posłużą do wydania książki poświęconej Antoniemu Cierplikowskiemu.