Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie — Konserwacja alabastrowego ołtarza głównego etap III Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie — Konserwacja alabastrowego ołtarza głównego etap III

Prace mają na celu uratowanie przed dalszą destrukcją alabastrowego ołtarza, poważnie zniszczonego przez pożary i wandalizm. Obiekt obecnie jest oczyszczany, detale rekonstruowane i prawidłowo sklejane.


Etap III — kontynuacja prac z dwóch poprzednich lat. Objęta konserwacją zostanie część centralna ołtarza (bez mensy), pace konserwatorskie wykonywać będą dyplomowani konserwatorzy z Polski i absolwenci podobnej specjalizacji z Politechniki Lwowskiej pod kierownictwem Pana Andrzeja Kazberuka pracownika ASP w Warszawie, wieloletniego współpracownika MKiDN. Zespół ten przeprowadza konserwacje ołtarza alabastrowego w Bołszowcach od dwóch lat.Wartość dofinansowania: 86 000 zł
Beneficjent: Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów)