Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Zdzięciole. II etap prac ratowniczo-konserwatorskich przy ołtarzu lewym w prezbiterium. Polonika

Przejdź do treści
BADAMY - CHRONIMY - POPULARYZUJEMY polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Zdzięciole. II etap prac ratowniczo-konserwatorskich przy ołtarzu lewym w prezbiterium.

Kościół został ufundowany przez podskarbiego litewskiego Kazimierza Lwa Sapiehy. Zbudowana w latach 1624-46 świątynia jest jednonawowa, z półkoliście zamkniętym prezbiterium. W bogatym wyposażeniu znajdziemy 7 rokokowych stiukowych ołtarzy. Ołtarz główny jest dwukondygnacyjny, ozdobiony figurami świętych, kolumnami, pilastrami, gzymsami, ozdobnymi wazami i kartuszami. Na uwagę zasługują także rokokowa ambona i organy Wacława Biernackiego z początku XX wieku.

Projekt obejmował konserwację ołtarza bocznego lewego w prezbiterium architektonicznym, murowanym ze stiukową ornamentyką rocaille, na wyposażeniu kościoła z 1751 roku.


Wartość dofinansowania: 37500 zł

Beneficjent: Fundacja Promocji Sztuk